Önet – övergavs under digerdöden

Platsen för Storsjös första fasta bebyggelse? Under slutet av 1990-talet beviljades Storsjö byalag medel från Mål 6, landsbygdsprogrammet. Vi sökte pengarna för att vi ville undersöka om det låg någon sanning i sägnen att Önet var platsen för Storsjös första fasta bebyggelse.  Jämtlands läns museum fick uppdraget och utförde en arkeologisk undersökning på platsen, sommaren 1998.   Man undersökte detta röse på Önet genom att gräva ett två meter långt schakt i de centrala delarna.  Det hittades förkolnade sädeskorn som daterades till 1300-1450 e. Kr. och fragment av en dubbelsidig kam, dessa fynd visar på att röset tillkommit under medeltid. Dateringen visar på att Storsjö varit bebyggt något århundrade innan byn omnämns i de skriftliga källorna för första gången, 1482. Det är svårt att säga om Önet är den första fasta bebyggelsen men i alla fall en av de tidigaste gårdarna med fast befolkning i området. De ben som hittades från vilt, var mest från ren och älg. Från tamboskap endast får/get. Ett huvud från en hund hittades också, troligen av terriertyp, vilket är ovanligt i det norrländska benmaterialet. Man hittade även del av en kniv med tånge och ett möjligt mindre sänke/vävtyngd av skiffer. Han kanske verkligen bodde här Önegubben, som jag skrev lite om här Källa: Jämtlands läns museum har gjort en arkeologisk rapport, ”Önet, en medeltida gård i Storsjö kapell”, RAÄ21, Åviken14:1, Storsjö sn, Bergs kommun, Björn Oskarsson 1999. Det var väldigt grönt på marken, man kan förstå att Önet är ett ödesböle, dvs rester av boplatser som övergavs under medeltiden. När digerdöden kom till Sverige 1350-talet ödelades många gårdar runt om i landet, enligt historiska.se drabbades Sverige av pesten 20 gånger mellan 1350 och 1713. Utsikt mot Bastuholmen och Bottenbodholmen Önet ligger  vid Storsjöns strand, väster om Åviken. Om du vill besöka Önet kör du knappt 6 km från Storsjö mot Åsarna. Ca 500 m före vägen till Nordsätern  finns en parkering på höger sida. Från parkeringen är det målat orange på träden fram till röset som undersöktes, det är ca 430 m dit. Det är kanske inte så mycket att titta på men Önet är en historisk plats som det berättats om i sägner genom tiderna och för mig är det roligt att veta att den finns och var den finns.