Predikstolen från storsjö

Lite om Storsjö

Storsjö (Storsjö kapell) är en liten fjällby som ligger vackert vid stranden av Storsjön i Ljungans dalgång, 565 meter över havet. Byn ligger i norra delen av landskapet Härjedalen men hör administrativt till Bergs kommun i Jämtland.
Byn omges av skogar och fjäll, bland annat Helagsfjället, med Sveriges sydligaste glaciär i väster och Lunndörrsfjällen i norr med mäktiga Storådörren i blickfånget.
Här hittar du skön avkoppling och fina naturupplevelser.

Lite historia

Här har det funnits människor sedan lång tid tillbaka, det visar de många boplatser, fångstgropar, gravar och andra fornfynd som hittats.
Bl a gravfältet “Krankmårtenhögen”, från äldre järnåldern ca 200 f. Kr. – 200 e.Kr. där finns ett trettiotal unika gravar. Gravfältet har det skick som vid samma tid var vanligt i jordbruksbygder i södra Sverige och Norge.

På ett ställe i Storsjö by har man hittat mynt från tiden ca 200 f.Kr-600 e.Kr. Mynten kommer från ptolemeiska riket (Egypten), romerska riket och bysantiska riket. Förmodligen hade man ett varuutbyte med de riken mynten kommer ifrån.

När Storsjö fastställdes som poststation (före postnumrens tid) fick den tillägget kapell för att skilja den från andra poststationer med samma namn i Sverige. Begreppet kapell kommer från när Storsjö-Ljungdalen-Messlingen 1750 bildade ett eget kapellag, dvs egen församling. 1750 invigdes gravplatsen och 1751 byggdes ett kapell som sedan utvidgades och under början av 1800-talet blev den kyrka vi har idag.
Källa: Storsjö socken, Arvet från Ödegårdsmännen, Levi Gredander.

Sedan skogsbolagen köpte skogen av Storsjöborna på 1800-talet, var skogsarbete tillsammans med småbruk den vanligaste näringen i Storsjö.
Numera är det småföretagande, turism, säsongsarbeten, kyrkliga och kommunala arbeten m.m. som sysselsätter befolkningen.

Till Ljungdalen är det ca 16 km, där finns skola, fritids och förskola.

Storsjö/Ljungdalen är två små byar med en minskande befolkning och Storsjö byalag och Ljungdalens byalag har tillsammans startat ett Leaderprojekt – Fjällflytt. Syftet med projektet är att försöka öka inflyttningen till byarna.  Läs mer här – Fjällflytt

För att hitta hit, lita inte blint på din GPS, du kan hamna på nån skogsbilväg då. Skriv in en adress , tex Storsjö 220, då brukar det bli rätt.

Center map
Traffic
Bicycling
Transit
Get Directions