• Lövön
    Bara vara,  Natur,  Skoter

    Härligt med semester på vintern

    Semester i februari Jag gillar vintern och tar gärna lite semester under vårvintern. Nu var det kanske lite tidigt för att verkligen kalla det vårvinter, jag vet inte riktigt när den börjar :-). Jag bestämde mig i alla fall för…