• Önet
    Historia,  Utflyktsmål

    Önet – övergavs under digerdöden

    Platsen för Storsjös första fasta bebyggelse? Under slutet av 1990-talet beviljades Storsjö byalag medel från Mål 6, landsbygdsprogrammet. Vi sökte pengarna för att vi ville undersöka om det låg någon sanning i sägnen att Önet var platsen för Storsjös första…